Logowanie sprzedawcy

Logowanie dealera

Rejestracja dealera

Wykorzystujemy Twoje dane w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejszym zgadzasz się, że możemy używać Twojego adresu e-mail do naszego biuletynu, z którego w dowolnym momencie można zrezygnować.

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne uwagi

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone na stronie, gdy je nam przekazujesz.. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania strony może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotyczące organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

SHT CHI GMBH
Linzerstrasse 76
4600 Wels

Telefon: 0800 22 20 660

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne..

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z protokołu SSL lub SSL. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę..

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
zastosowany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. W tym kontekście prosimy o nieprzekazywanie nam za pośrednictwem formularza kontaktowego żadnych danych dotyczących stanu zdrowia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 litr. f DS-GVO, czyli kontakt przez e-mail/formularz kontaktowy. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy lub jest skierowany do istniejącej umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1). 1 litr. b GDPR.

Jeżeli Państwa dane nie będą nam już potrzebne do rozpatrzenia Państwa wniosku, zostaną one usunięte. Zwykle następuje to po zakończeniu rozmowy z Państwem, chyba że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dłużej w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jeśli nie podasz swoich danych, nie będziemy mogli (kontynuować) z Tobą korespondencji.

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przycisk "Lubię to" i "Podziel się")

Nasze strony zawierają wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Facebook Pixel do tworzenia niestandardowych grup odbiorców
W ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tak zwany "piksel Facebooka" portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Jeśli użytkownik kliknie na umieszczoną przez nas reklamę, która jest odtwarzana na Facebooku, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawany jest dodatek przez Facebook Pixel. Jeśli nasza strona umożliwia wymianę danych z Facebookiem za pomocą pikseli, ten parametr URL jest zapisywany w przeglądarce użytkownika za pomocą pliku cookie, który nasza strona, do której kierujemy, sama ustawia. Ten plik cookie jest następnie odczytywany przez Facebook Pixel i umożliwia przekazywanie danych do Facebooka.

Za pomocą Facebooka-Pixel możliwe jest z jednej strony określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania. Pozwala nam to na dalszą ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez śledzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

Dane te mogą umożliwić Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim.

Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem piksela Facebooka odbywa się na podstawie naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu, jakim jest ocena, optymalizacja i ekonomiczna obsługa naszej oferty online oraz naszych działań reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. 1 litr. f GDPR.

Informacje generowane przez Facebooka są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane; może to również obejmować przesyłanie ich na serwery firmy Facebook Inc. w USA. Facebook Inc. z siedzibą w USA jest certyfikowany dla amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych "Privacy Shield", które zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Aby nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez Facebook Pixel i wykorzystywanie ich do wyświetlania reklam na Facebooku, można ustawić plik cookie opt-out, klikając na następujący link, który dezaktywuje śledzenie przez Facebook Pixel: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ . Ten plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć na powyższy link.

5. Analyse Tools und Werbung

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 litr. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w plugin YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f GDPR.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

REMARKETING NA FACEBOOKU

W ramach naszej oferty online, tak zwane "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc.1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli są Państwo rezydentami UE, Facebook Ireland Ltd., USA.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę jako grupy docelowej do wyświetlania reklam, tzw. "Facebook ads".

W związku z tym używamy Facebook-Pixel, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że za pomocą piksela Facebooka chcemy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękającego. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Facebook-Pixel jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i może zapisać tak zwany plik cookie, czyli mały plik, na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub odwiedzą Facebooka będąc zalogowanym, Państwa wizyta na naszej stronie zostanie odnotowana w Państwa profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. Więcej informacji na temat sposobu działania piksela remarketingowego i ogólnie na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce Facebooka dotyczącej wykorzystania danych: https://www.facebook.com/policy.php.

Mogą Państwo nie zgodzić się na gromadzenie danych przez Facebook-Pixel i wykorzystywaniu ich do wyświetlania reklam na Facebooku. W tym celu można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na wykorzystaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub zgłosić swój sprzeciw za pośrednictwem strony USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

Regulamin (OWH)
(Österreich)

1. Zakres niniejszych warunków

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") mają zastosowanie do wszystkich prawnych transakcji lub ofert, które dotyczą dostawy towarów i / lub innych usług wszelkiego rodzaju przez SHT-CHI GmbH (dalej SHT-CHI) lub odpowiedzialnego partnera handlowego. SHT-CHI dokonuje zatem wszelkich czynności prawnych wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. W drodze wyjątku nie ma to zastosowania w przypadku wyraźnego pisemnego odstąpienia od stosowania OWH dla poszczególnych transakcji.

2. Niniejsze warunki handlowe zawierają postanowienia, które dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i innych osób, które dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSchG). Postanowienia te są odpowiednio oznaczone. Konsumentem w rozumieniu tej ustawy jest każdy, kto nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest każdy, dla kogo czynność prawna jest częścią funkcjonowania jego firmy. Spółka w tym znaczeniu to każda długofalowa organizacja samodzielnej działalności gospodarczej, nawet jeśli nie jest nastawiona na zysk (zwłaszcza stowarzyszenia w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach z 2002 r.).

3. Jeśli SHT-CHI nawiąże trwającą relację biznesową z klientem, niniejsze warunki mają zastosowanie jako umowa ramowa dla tej relacji biznesowej. Jeżeli warunek uzgodniony w czynności prawnej jest sprzeczny z niniejszymi warunkami, to sprzeczne postanowienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wyraźnie uzgodniono odstąpienie od tych warunków. Ogólne warunki handlowe klientów nie mają zastosowania, chyba że zostały wyraźnie uznane przez SHT-CHI na piśmie.

2. Definicje

Terminy użyte w niniejszych warunkach zostały szczegółowo zdefiniowane poniżej. W przypadku używania tych samych pojęć w poszczególnych obrotach prawnych, dla interpretacji pojęć we wszystkich obrotach prawnych dokonywanych przez SHT-CHI stosuje się również następujące definicje, chyba że w drodze wyjątku określenie to jest zdefiniowane samodzielnie w obrocie prawnym:

1. „Klient” to każdy partner umowny i/lub negocjacyjny SHT-CHI, w szczególności każdy nabywca (lub klient) towarów. To niezależnie od tego, czy umowa została już zawarta, czy nie.

2. „Usługa” to dowolny (materialny i/lub niematerialny) produkt, dowolna (materialna i/lub niematerialna) dostawa i/lub jakakolwiek inna (materialna i/lub niematerialna) usługa świadczona przez SHT-CHI, niezależnie od rodzaju.

3. „Towary” to każdy produkt (każda rzecz), który jest oferowany lub sprzedawany przez SHT-CHI lub każdy produkt zakupiony przez SHT-CHI lub negocjowany z klientem w sprawie zakupu.

4. „Zamówienie” to wiążące żądanie klienta świadczenia usługi przez SHT-CHI, w szczególności żądanie dostarczenia towaru.

5. „Zamówienie” („umowa”) to transakcja prawna między SHT-CHI a Klientem.

3. Zamówienie, zlecenie, dostawa / usługa

1. Oferty, mailingi reklamowe lub inne oferty od SHT-CHI stanowią jedynie zaproszenie do złożenie zamówienia do Klientów i mogą ulec zmianie i są niewiążące.

2. Zamówienia wysyłane przez klientów do SHT-CHI stanowią wiążące oferty zawarcia umowy przez klienta, są wiążące i nie mogą być przez klienta odwołane - z zastrzeżeniem szczególnych przepisów ustawowych oraz prawa odstąpienia uregulowanego poniżej. Po sprawdzeniu otrzymanego zamówienia SHT-CHI albo wyśle ​​klientowi potwierdzenie zamówienia w rozsądnym, wybranym przez siebie terminie, albo dostarczy zamówiony towar. Milczenie ze strony klienta lub SHT-CHI w żaden sposób nie może być traktowane jako zatwierdzenie lub przyjęcie oferty lub zamówienia.

3. SHT-CHI wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień od klientów. Odmowa przyjęcia zamówienia może wynikać na przykład z trudności w dostawie lub innych okoliczności zależnych od rynku, na które SHT-CHI nie ma wpływu. Ogólnie jednak SHT-CHI może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Wyraźna uwaga dla klienta może zostać pominięta. Poza ewentualnym roszczeniem o zwrot już uiszczonej opłaty, klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania.

4. Roszczenia klienta wynikające ze stosunku umownego z SHT-CHI mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią zgodą SHT-CHI.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów nie muszą całkowicie odpowiadać dostarczonemu towarowi. W szczególności odstępstwa wynikające z dalszego rozwoju produktu (np. zmiany materiałowe) są akceptowane przez klienta, o ile zmieniona właściwość nie została przez niego wyraźnie zastrzeżona i zmiana nie jest dla niego obiektywnie niekorzystna. SHT-CHI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji podawanych w mediach drukowanych, przesłanych obrazem i dźwiękiem mailach reklamowych lub innych nośnikach i wyraźnie zastrzega sobie prawo do błędów, w szczególności w zakresie oznaczania cen. SHT-CHI nie gwarantuje zgodności kolorów wyświetlanych na stronie z kolorami rzeczywistymi, ponieważ odwzorowanie kolorów zależy m.in. od jakości komputera, z którego korzysta klient, czy od zdjęć dostarczonych przez producenta produktu.

6. Jeśli klient życzy sobie wykonanie umowy (usługi dodatkowej), która odbiega od pierwotnej oferty SHT-CHI lub wykracza poza to, SHT-CHI winne jest specjalnej lub dodatkowej usługi tylko w obrębie odrębnej, wyraźnej i pisemnej umowie. SHT-CHI ma prawo zażądać kolejnej rozsądnej opłaty za każde świadczenie usługi odbiegające od pierwotnej oferty.

7. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju i trasy wysyłki. W szczególności nie ma obowiązku wyboru najtańszego środka transportu. Pakowanie odbywa się w zwyczajowy sposób. Wszelkie opakowania wykraczające poza ten zakres wykonywane są wyłącznie na wyraźne polecenie klienta i na jego koszt. Klient musi zorganizować utylizację opakowania na własny koszt. Dopłaty do frachtu ekspresowego i lotniczego są naliczane oddzielnie. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane tylko na wyraźne polecenie klienta i tylko w imieniu i na rachunek klienta. SHT-CHI nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

4. Dostawy

1. Zgodnie z niniejszymi warunkami SHT-CHI może przyjąć zamówienie klienta w drodze pisemnego oświadczenia lub przy dostarczeniu zamówionego towaru.

2. Czas dostawy jest tylko w przybliżeniu uzgodniony. Rozpoczyna się w dniu wysłania potwierdzenia zamówienia do klienta.

3. SHT-CHI dokłada wszelkich starań, aby dotrzymywać terminów dostaw i terminów podanych klientowi. Uzgodnienie terminów i terminów dostaw wymaga formy pisemnej. Kolejne prośby o zmiany lub uzupełnienia przez klienta odpowiednio wydłużają czas dostawy. Jeżeli jednak dostawa opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta (np. opóźnione przesłanie niezbędnych informacji, zwłoka w płatności), uzgodniony termin dostawy zostanie również przesunięty o ten sam okres.

4. Do zachowania terminów dostawy wystarczy terminowe przekazanie towaru firmie spedycyjnej lub, gdy wysyłka jest możliwa, powiadomienie klienta o gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli klient wyraźnie zgodził się na sam odbiór towaru, wystarczy, że SHT-CHI ma gotowy towar w ostatnim dniu terminu na ostatni możliwy czas odbioru w miejscu odbioru.

5. Wypełnienie przez SHT-CHI obowiązku dostawy wymaga terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta oraz spełnienia przez niego umownych i ewentualnie uzgodnionych zobowiązań płatniczych, które są istotne do zrealizowania zamówienia. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do sprzeciwu, że umowa nie została wykonana.

6. Zakłócenia operacyjne i zdarzenia siły wyższej oraz inne zdarzenia poza sferą wpływów SHT-CHI, w szczególności opóźnienia dostaw ze strony poddostawców, uprawniają SHT-CHI do odstąpienia od umowy w całości lub w przypadku dostaw częściowych już dokonane, o odstąpienie od umowy z powodu niezrealizowanej części. SHT-CHI ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów za szkody wynikające z takich zakłóceń operacyjnych i zdarzeń siły wyższej w przypadku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorców jest wykluczona.

5.Ponoszenie ryzyka, opóźnienie w przyjęciu

1. W każdym przypadku Klient ponosi ryzyko związane z transportem. Wraz z wyjazdem dostawy z naszej fabryki/magazynu, w przypadku bezpośredniej dostawy z wyjścia z fabryki/magazynu naszego dostawcy, ryzyko cenowe przechodzi na klienta; to niezależnie od odrębnie uzgodnionej regulacji cenowej za dostawę. Przejście ryzyka cenowego oznacza: Jeżeli towar zniknie po przejściu ryzyka cenowego bez winy lub tylko w wyniku lekkiego niedbalstwa ze strony SHT-CHI, klientowi nie przysługuje zatem prawo do odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowanie.

2. W przypadku zwłoki w odbiorze, SHT-CHI może wybrać odstąpienie od umowy poprzez wyznaczenie 14-dniowego okresu karencji, samodzielne przechowanie towaru za odpowiednią i zwyczajową opłatą lub przechowanie towaru od strona trzecia do przechowywania na koszt klienta.

3. W przypadku odbioru własnego ryzyko cenowe i wykonawcze przechodzi na klienta od momentu przekazania towaru, a w przypadku zwłoki w odbiorze od momentu zwłoki.

6. Ceny i warunki płatności

1. Ceny podawane przez SHT-CHI w Internecie lub w broszurach itp. podane są w euro z uwzględnieniem ustawowego podatku od sprzedaży ex works lub magazynu dystrybucyjnego SHT-CHI.

3. Faktury SHT-CHI - również częściowe - są płatne bez opłat i potrąceń, w szczególności bez rabatu gotówkowego. Weksle lub czeki nie będą akceptowane. SHT-CHI zastrzega sobie prawo do przydzielenia przychodzących płatności do dowolnego wielokrotnego roszczenia według uznania przez SHT-CHI.

4. Jeżeli Klient zwleka z uiszczeniem opłaty dłużej niż pięć dni, SHT-CHI ma prawo odstąpić od umowy udzielając 14-dniowego okresu karencji. Ponadto, w przypadku zwłoki ze strony klienta, niezwłocznie po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych (4% w skali roku w stosunku do konsumentów, 8% w skali roku powyżej podstawowej stopy procentowej ogłaszanej każdorazowo w stosunku do przedsiębiorców). Klient ponosi również koszty upomnienia, koszty windykacji lub koszty adwokackie zgodnie z taryfą.

6. Jeżeli klientowi oddzielnie przyznano dłuższy termin płatności lub oddzielnie uzgodniono płatność w ratach, nie stanowi to odroczenia terminu płatności. Na uzgodniony okres czasu zrzeka się jedynie dalszego ściągania wymagalnych roszczeń. Jeśli klient popadnie w zwłokę nawet z zapłatą tylko jednej raty lub jeśli nie dotrzyma odroczonego terminu płatności, całe roszczenie jest natychmiast wymagalne wraz z dodatkowymi kosztami. Odsetki za zwłokę należne za zapłatę od dnia wymagalności (utrata terminu).

Do przedsiębiorców stosuje się również:

7. SHT-CHI nie gwarantuje poprawności i kompletności kosztorysów.

7. Koszty wysyłki i dostawy

1. SHT-CHI wysyła zamówiony przez klienta towar do klienta w przypadku nawiązania skutecznego stosunku umownego, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń. Powstałe koszty wysyłki ponosi klient.

2. Jeśli firma transportowa zwróci SHT-CHI wysłany towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Klient powinien zrekompensować firmie SHT-CHI wszystkie szkody, które poniósł z powodu nieudanej wysyłki. Odpowiedzialność SHT-CHI za szkody poniesione przez klienta z powodu nieudanej wysyłki jest wykluczona.

3.W szczególności w przypadku opóźnienia dostawy do klienta, klient nie ma żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec SHT-CHI.

4. Zamówienia wysyłane do Szwajcarii są przesyłkami zwolnionymi z podatku. Wszystkie należności przywozowe (np. podatek obrotowy od importu itp.) należy pobierać bezpośrednio w urzędzie celnym w Szwajcarii. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie, że jest to zrobione prawidłowo.

8. Zachowanie tytułu prawnego

1. Towar pozostaje wyłączną własnością SHT-CHI (towar zastrzeżony) do momentu spełnienia wszystkich roszczeń SHT-CHI wobec klienta wynikających z danego zamówienia, w szczególności do momentu spełnienia wszystkich płatności (łącznie z odsetkami i kosztami dodatkowymi), nawet jeśli poszczególne części zostały już zapłacone.

2. Klient nie może rozporządzać towarem zastrzeżonym firmy SHT-CHI do czasu uiszczenia roszczeń i ponosi pełne ryzyko za powierzony mu towar, w szczególności za ryzyko zniszczenia, utraty lub pogorszenia jego stanu.

3. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności klient musi traktować dostarczony towar z należytą starannością i nie może go używać ani sprzedawać.

4. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez klienta na nową rzecz ruchomą, zostanie to wykonane na rzecz SHT-CHI bez żadnych zobowiązań ze strony SHT-CHI. Nowy przedmiot staje się własnością SHT-CHI. W przypadku łączenia, przetwarzania lub mieszania towaru zastrzeżonego z towarami nie należącymi do SHT-CHI, SHT-CHI nabywa współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do pozostałego towaru. W przypadku sprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności przez klienta osobie trzeciej, roszczenie klienta o zapłatę ceny kupna wobec osoby trzeciej przechodzi na SHT-CHI do wysokości roszczenia SHT-CHI wobec klienta (rozszerzone zastrzeżenie prawa własności).

5. W przypadku zajęcia przez osoby trzecie lub innego dostępu osób trzecich do towaru objętego zastrzeżeniem własności, klient powinien wskazać na własność SHT-CHI i niezwłocznie poinformować pisemnie SHT-CHI o zajęciu lub innym dostępie osób trzecich.

6. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, SHT-CHI jest uprawnione do odebrania towaru z zastrzeżeniem prawa własności lub, według własnego wyboru, do żądania cesji roszczeń kupującego o zwrot wobec osób trzecich, jeśli ma to zastosowanie.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta umów dotyczących zastrzeżenia własności, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości netto towaru podlegającego zastrzeżeniu własności. Dochodzenie roszczeń przekraczających tę kwotę, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, a w szczególności kosztów egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym, nie jest wyłączone przez uzgodnioną karę umowną. Jeżeli klient nie jest konsumentem, kara umowna nie podlega moderacji sądowej. Ponadto, jeśli klient nie wypełnia swoich zobowiązań lub wstrzymuje płatności, cały pozostały dług staje się natychmiast wymagalny. W tym przypadku SHT-CHI jest uprawnione do żądania natychmiastowego zwrotu towaru z wyłączeniem prawa zatrzymania. Po odebraniu towaru firma SHT-CHI ma prawo do sprzedaży przedmiotu zakupu i zaliczenia uzyskanego przychodu pomniejszonego o 20 % kosztów odsprzedaży na poczet zaległych zobowiązań klienta lub do odebrania towaru po cenie fakturowej z odliczeniem amortyzacji i obciążenia klienta odpowiednią opłatą za użytkowanie za czas posiadania dostarczonego towaru.

9. Gwarancja, szkody, zakaz cesji, przedłużone zastrzeżenie własności

1. SHT-CHI nie przejmuje gwarancji za normalne zużycie towaru, jak również za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

2. SHT-CHI odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności z powodu opóźnienia, niemożności wykonania, pozytywnego naruszenia umowy, culpa in contrahendo, wadliwego lub niepełnego wykonania, szkód następczych spowodowanych wadą lub z powodu czynu niedozwolonego) tylko w przypadku własnego zamiaru lub rażącego zaniedbania lub w przypadku zamiaru i rażącego zaniedbania osób działających w zastępstwie SHT-CHI. Wyłączone są z tego obrażenia ciała, za które SHT-CHI odpowiada bez ograniczeń już w przypadku lekkiego zaniedbania. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

3. Odpowiedzialność za szkody następcze, utracone korzyści, roszczenia osób trzecich jest w każdym przypadku wykluczona. Dotyczy to również szkód spowodowanych nieterminowym wykonaniem prac (szkody spowodowane opóźnieniem, w szczególności jeśli opóźnienie jest spowodowane poważnymi i nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy, problemami z dostawami lub brakiem siły roboczej).

4. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o szkodzie i osobie poszkodowanej. Roszczenia odszkodowawcze, które zostały zgłoszone później niż rok po przekazaniu, są w każdym przypadku spóźnione.

5. Cesja roszczeń gwarancyjnych, roszczeń odszkodowawczych itp. bez uprzedniej pisemnej zgody SHT-CHI jest niedopuszczalna.

6. Odwrócenie ciężaru dowodu zgodnie z § 924 ABGB na koszt sprzedającego jest wykluczone. Istnienie wady w momencie przekazania, moment wykrycia wady oraz terminowość zawiadomienia o wadzie muszą zostać udowodnione przez klienta.

7. O ile SHT-CHI wyraźnie przyznało gwarancje, obowiązują one tylko wtedy, gdy towar jest używany prawidłowo, w szczególności przy fachowej instalacji, montażu i właściwej pielęgnacji. Treść broszur, opisów technicznych itp. używanych przez SHT-CHI, jak również publiczne wypowiedzi, np. w reklamie, nie stają się częścią umowy, chyba że SHT-CHI wyraźnie przyznaje się do określonej jakości towaru. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju zużycia lub szkód spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie.

8. Instrukcje podane w broszurach, instrukcje obsługi lub inne informacje o produkcie lub towarze, jak również instrukcje dotyczące pielęgnacji lub instalacji muszą być ściśle przestrzegane przez klienta w celu uniknięcia jakichkolwiek szkód.

9. Wyraźnie zaznacza się, że SHT-CHI nie gwarantuje żadnej konkretnej funkcji, sposobu działania lub konkretnych właściwości produktów. Istnieje wiele badań i pomiarów dotyczących właściwości produktów dystrybuowanych przez SHT-CHI, które nie zostały przeprowadzone przez SHT-CHI, ale przez niezależne organizacje, jak również referencje od klientów. Dokładność tych badań/pomiarów i raportów terenowych oraz sposób działania produktów pochodzących z tych badań/pomiarów i raportów terenowych w żaden sposób nie stanowią części umowy i dlatego SHT-CHI nie przyjmuje żadnej gwarancji ani odpowiedzialności w tym zakresie.

Dotyczy to również przedsiębiorców (pkt. 9.10. - 9.13.):

10. Poza następującymi przypadkami SHT-CHI wyklucza dochodzenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi, roszczeń z tytułu skrócenia o ponad połowę oraz kwestionowanie błędów wobec przedsiębiorców. Wyklucza się również odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze z tytułu lekkiego niedbalstwa (z wyjątkiem szkód osobowych).

11. Odchylenia zamówionego towaru od towaru dostarczonego, jak np. błędne wymiary lub błędny towar (aliud delivery), muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni od dostawy i jeszcze przed jakimkolwiek użyciem lub przetwarzaniem, nawet jeśli towar nie jest dostarczony bezpośrednio do Klienta. W przeciwnym razie towar zostanie uznany za zatwierdzony i nie będzie mógł być przyjęty z powrotem lub wymieniony przez SHT-CHI. Zawiadomienia o wadach i reklamacjach, które nie zostaną złożone w ciągu 3 dni od przekazania obiektu, są w każdym przypadku spóźnione. W przypadku niezgłoszenia wad w odpowiednim czasie, wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone.

12. W przypadku odsprzedaży dostarczonego towaru przez klienta wygasają wszelkie roszczenia wobec SHT-CHI z tytułu rękojmi, prawo regresu zgodnie z § 933 b ABGB jest wykluczone.

13. Jeżeli klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów zagranicznych, wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec SHT-CHI, w szczególności w rozumieniu § 12 austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów zagranicznych.

10. Informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z FAGG

1. Jeżeli klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą SHT-CHI poza lokalem przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, faks lub e-mail (ustawa o transakcjach na odległość i transakcjach wychodzących, FAGG).

2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty wykonane na zamówienie klienta, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W przeciwnym razie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z SHT-CHI bez podania przyczyny. Termin odwołania wynosi 30 dni; w przypadku zamówień na towary rozpoczyna się on od momentu otrzymania towaru, a w przypadku usług od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odwołania, klient musi poinformować SHT-CHI,

SHT-CHI GmbH
Linzerstrasse 76
4600 Wels
Austria

w formie wyraźnego oświadczenia (na przykład listem, e-mailem lub faksem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia zostało wysłane przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z SHT-CHI, SHT-CHI zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SHT-CHI informacji o odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu SHT-CHI użyje tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Klienta przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem; w żadnym wypadku Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić SHT-CHI otrzymanych towarów i usług oraz korzyści (np. korzyści z użytkowania) lub może zwrócić je tylko częściowo lub w pogorszonym stanie, klient jest zobowiązany do zrekompensowania SHT-CHI pogorszenia w takim stopniu, w jakim jest ono spowodowane obchodzeniem się z towarem, które wykracza poza sprawdzenie jego właściwości i funkcjonowania. Pod pojęciem "testowanie właściwości i funkcjonalności" rozumie się testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepach.

Towary, które mogą być wysłane jako paczki, są odsyłane na koszt klienta, ale na ryzyko SHT-CHI. Przedmioty, które nie mogą być wysłane paczką pocztową, zostaną odebrane przez SHT-CHI. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Jeżeli Klient wyraźnie zażądał, aby SHT-CHI rozpoczęło świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy, Klient zapłaci odpowiednią kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

11. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 KSchG

1. Jeżeli Klient nie złożył oświadczenia umownego w pomieszczeniach stale używanych przez SHT-CHI do celów handlowych lub na stoisku używanym przez SHT-CHI do tego celu na targach lub rynku, może on odstąpić od wniosku o zawarcie umowy lub od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone do momentu zawarcia umowy lub później w terminie 30 dni. Termin na odstąpienie od umowy jest dotrzymany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane w terminie.

W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli sam zainicjował kontakty handlowe z SHT-CHI lub jego przedstawicielami w celu zawarcia umowy lub jeżeli zawarcie umowynie zostało poprzedzone rozmowami pomiędzy zainteresowanymi stronami lub ich przedstawicielami.

12. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3a KSchG.

1. Klient może ponadto wycofać się ze swojego wniosku o zawarcie umowy lub z umowy, jeśli okoliczności istotne dla jego zgody, które SHT-CHI przedstawiło jako prawdopodobne w trakcie negocjacji umowy, nie wystąpią lub wystąpią w znacznie mniejszym stopniu bez jego inicjatywy. Istotne okoliczności to oczekiwanie współpracy lub zgody osoby trzeciej, która jest niezbędna, aby świadczenie przedsiębiorcy zostało spełnione lub wykorzystane przez konsumenta, perspektywa korzyści podatkowych, perspektywa dotacji publicznej i perspektywa pożyczki. Wycofanie może być zadeklarowane w ciągu jednego tygodnia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą, gdy klient stwierdzi, że warunki określone w punkcie 16.1. wyżej wymienione okoliczności nie zachodzą lub zachodzą w znacznie mniejszym stopniu i otrzymał on pisemną informację o tym prawie do odstąpienia od umowy.Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak najpóźniej miesiąc po całkowitym wypełnieniu umowy przez obie strony umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest związane z żadną szczególną formą. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli już w momencie negocjacji umowy wiedział lub powinien był wiedzieć, że odpowiednie okoliczności nie wystąpią lub wystąpią w znacznie mniejszym stopniu, wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zostało szczegółowo uzgodnione lub SHT-CHI zgadza się na odpowiednie dostosowanie umowy.

13. Ochrona danych i reklama

1. SHT-CHI jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych klientów, takich jak imię (imiona), nazwisko, adres, płeć, stopień naukowy, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i dane konta w granicach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o telekomunikacji w celu realizacji zamówienia, w szczególności do przechowywania i przekazywania tych danych w okresie obowiązywania umowy.

2. Klient wyraża wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych firmie spedycyjnej, reklamowej i/lub instytucji kredytowej (w celu realizacji płatności).

3. Poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych klient wyraża wyraźną zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w rozumieniu § 4 Zi. 14 DSG 2000 (ustawa o ochronie danych z 2000 r.). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie może w pewnych okolicznościach (np. w trakcie realizacji zamówienia, które nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane) spowodować, że SHT-CHI nie będzie w stanie dłużej świadczyć swoich usług.

4. SHT-CHI oraz firmy działające na zlecenie SHT-CHI będą z największą starannością chronić dane osobowe Klienta udostępnione przez Klienta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. SHT-CHI podejmie również wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Klient jest jednak poinformowany, że Internet jest dostępny dla wszystkich na całym świecie i w szczególności nie można wykluczyć nadużyć, tak że nie można również wykluczyć nieuprawnionego dostępu osób trzecich do takich danych i informacji. SHT-CHI ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów za takie nieuprawnione wejście lub dostęp osób trzecich i wynikające z tego szkody tylko w przypadku rażącego zaniedbania, które umożliwiło interwencję osób trzecich.

5. Prawo do odwołania: Klient ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę, której udzielił na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przekazywanie swoich danych. Jeśli jednak spełnienie obowiązków SHT-CHI wynikających ze stosunku umownego nie jest już możliwe (np. w przypadku zlecenia, które nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane), SHT-CHI jest zwolnione z obowiązku świadczenia.

6. Klient wyraża zgodę na wysyłanie materiałów reklamowych na podane przez niego dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy) przez SHT-CHI lub firmę, której SHT-CHI zleciło wysyłanie materiałów reklamowych dla SHT-CHI.

14. Wybór prawa, miejsca jurysdykcji, miejsca wykonania

1. Wszelkie spory prawne wynikające z lub w związku z niniejszymi OWH i/lub ze stosunku umownego pomiędzy SHT-CHI a klientem podlegają austriackiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży ONZ. Dotyczy to również pytań dotyczących zawarcia lub interpretacji OWH i umowy.

2. Dla wszystkich sporów prawnych wynikających z lub w związku z niniejszymi OWH i/lub ze stosunku umownego pomiędzy SHT-CHI a klientem, który jest przedsiębiorcą, uzgadnia się, że sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SHT-CHI.

3. Miejscem wykonania wszystkich roszczeń i zobowiązań jest siedziba SHT-CHI GmbH.

15. Zmiana adresu

Klient jest zobowiązany do wyraźnego, niezamówionego i bezzwłocznego poinformowania SHT-CHI o wszelkich zmianach adresu zamieszkania lub siedziby, dopóki czynność prawna będąca przedmiotem umowy nie zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony. W przypadku zaniechania zgłoszenia, zgłoszenia i towary uważa się za odebrane przez klienta, nawet jeśli zostały wysłane na adres ostatnio zgłoszony do SHT-CHI. Klient jest odpowiedzialny za udowodnienie otrzymania powiadomienia o zmianie w każdym indywidualnym przypadku. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z braku powiadomienia o zmianie adresu.

16. Inne

Klientowi surowo zabrania się przekazywania, używania, reklamowania lub reprodukowania własności intelektualnej SHT-CHI jako swojej własnej. Dotyczy to w szczególności wszystkich publikacji (w tym zdjęć, tekstów, nagrań dźwiękowych lub wideo, itp.) przez SHT-CHI na stronach internetowych, w mediach drukowanych, na billboardach, w kinach, w radiu/TV, itp.

SHT CHI GmbH
Miejsce jurysdykcji: Wels / Austria

Minimalne zamówienie 24 SHT-CHI jest wymagane dla warunków krupiera. Możesz oczywiście zamówić więcej. Rabat dealera wynosi 30%. Możesz dowolnie wybierać różne SHT-CHI z naszego segmentu. Zamówienie jest niewiążące i nie wymaga żadnych działań następczych. SHT-CHI nie może być odsprzedawany osobom trzecim przez Internet! Przy każdej rejestracji otrzymasz link partnerski, który możesz przekazać potencjalnym zainteresowanym stronom. W przypadku, gdy produkty SHT-CHI są sprzedawane za pośrednictwem ich linku partnerskiego, zamówienia te są rozliczane miesięcznie w wysokości 10%.