Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne uwagi

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone na stronie, gdy je nam przekazujesz.. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania strony może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotyczące organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

SHT CHI GMBH
Linzerstrasse 76
4600 Wels

Telefon: 0800 22 20 660

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne..

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z protokołu SSL lub SSL. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę..

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
zastosowany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. W tym kontekście prosimy o nieprzekazywanie nam za pośrednictwem formularza kontaktowego żadnych danych dotyczących stanu zdrowia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 litr. f DS-GVO, czyli kontakt przez e-mail/formularz kontaktowy. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy lub jest skierowany do istniejącej umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1). 1 litr. b GDPR.

Jeżeli Państwa dane nie będą nam już potrzebne do rozpatrzenia Państwa wniosku, zostaną one usunięte. Zwykle następuje to po zakończeniu rozmowy z Państwem, chyba że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dłużej w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jeśli nie podasz swoich danych, nie będziemy mogli (kontynuować) z Tobą korespondencji.

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przycisk "Lubię to" i "Podziel się")

Nasze strony zawierają wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Facebook Pixel do tworzenia niestandardowych grup odbiorców
W ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tak zwany "piksel Facebooka" portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Jeśli użytkownik kliknie na umieszczoną przez nas reklamę, która jest odtwarzana na Facebooku, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawany jest dodatek przez Facebook Pixel. Jeśli nasza strona umożliwia wymianę danych z Facebookiem za pomocą pikseli, ten parametr URL jest zapisywany w przeglądarce użytkownika za pomocą pliku cookie, który nasza strona, do której kierujemy, sama ustawia. Ten plik cookie jest następnie odczytywany przez Facebook Pixel i umożliwia przekazywanie danych do Facebooka.

Za pomocą Facebooka-Pixel możliwe jest z jednej strony określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania. Pozwala nam to na dalszą ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez śledzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

Dane te mogą umożliwić Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim.

Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem piksela Facebooka odbywa się na podstawie naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu, jakim jest ocena, optymalizacja i ekonomiczna obsługa naszej oferty online oraz naszych działań reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. 1 litr. f GDPR.

Informacje generowane przez Facebooka są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane; może to również obejmować przesyłanie ich na serwery firmy Facebook Inc. w USA. Facebook Inc. z siedzibą w USA jest certyfikowany dla amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych "Privacy Shield", które zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Aby nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez Facebook Pixel i wykorzystywanie ich do wyświetlania reklam na Facebooku, można ustawić plik cookie opt-out, klikając na następujący link, który dezaktywuje śledzenie przez Facebook Pixel: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ . Ten plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć na powyższy link.

5. Analyse Tools und Werbung

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 litr. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w plugin YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f GDPR.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

REMARKETING NA FACEBOOKU

W ramach naszej oferty online, tak zwane "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc.1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli są Państwo rezydentami UE, Facebook Ireland Ltd., USA.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę jako grupy docelowej do wyświetlania reklam, tzw. "Facebook ads".

W związku z tym używamy Facebook-Pixel, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że za pomocą piksela Facebooka chcemy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękającego. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Facebook-Pixel jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i może zapisać tak zwany plik cookie, czyli mały plik, na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub odwiedzą Facebooka będąc zalogowanym, Państwa wizyta na naszej stronie zostanie odnotowana w Państwa profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. Więcej informacji na temat sposobu działania piksela remarketingowego i ogólnie na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce Facebooka dotyczącej wykorzystania danych: https://www.facebook.com/policy.php.

Mogą Państwo nie zgodzić się na gromadzenie danych przez Facebook-Pixel i wykorzystywaniu ich do wyświetlania reklam na Facebooku. W tym celu można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na wykorzystaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub zgłosić swój sprzeciw za pośrednictwem strony USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.